Foto voor persbericht 3Behandelingen

In de praktijk

Ieder mens is uniek en daarom krijgt ook ieder mens een unieke behandeling. Er is wel een algemene structuur te herkennen:

  • Met een iriscoop wordt een digitale opname van de ogen gemaakt voor een irisdiagnose.
  • De klacht wordt uitgebreid besproken. Ook de andere relevante zaken zoals de ziektegeschiedenis, leefwijze, het voedingspatroon en het functioneren van de organen wordt nagevraagd.
  • Besproken wordt welke natuurgeneeskundige behandelingen in aanmerking komen.
  • We maken een vervolgafspraak waarin ik het behandelplan uitleg.

Na het eerste consult

Voor het schrijven van een persoonlijk behandelplan is meer tijd nodig. Na afloop van het consult worden de gegevens die in de anamnese zijn verzameld uitgewerkt en naar aanleiding daarvan kies ik de geschikte behandel methode(s) die passen bij jou als persoon en bij je klacht. In het daaropvolgende consult bespreken we mijn bevindingen en kom ik met een behandeladvies. Aan de hand daarvan komen we tot het behandelplan. We bekijken samen of het plan voor jou haalbaar en wenselijk is en hoe de behandeling er dan concreet uit gaat zien.

Wat kun je verwachten

Bij het bespreken van het behandelplan beschrijf ik ook de mogelijke uitwerkingen. Het kan even zoeken zijn naar de juiste therapie en bij chronische problemen kan de weg naar genezing langer zijn dan bij acute klachten. Als je met een chronische klacht bij me komt is er in veel gevallen toch een langere tijd nodig om helemaal te genezen.

Hoe lang blijf je in behandeling?

Vervolgconsulten zijn wenselijk als je nog niet volledig bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering. Zijn deze vooruitzichten er niet meer dan zal ik adviseren de behandeling te stoppen. Het kan ook zijn dat ik een voorstel doe voor een doorverwijzing.