TarievenTarieven

Kennismakingsconsult 15 minuten gratis. Hierin kan bekeken worden of mijn werkwijze aansluit op de behoefte.

Een regulier natuurgeneeskundig consult kost € 60,00 per uur.

Het eerste consult duurt meestal 1,5 uur, vervolgconsulten van 30 minuten tot een uur. Telefonische vervolgconsulten zijn ook mogelijk tegen hetzelfde tarief.
Bij huisbezoeken wordt vooraf overlegd wat er aan reiskosten en/ of reistijd in rekening wordt gebracht.

De tijd die nodig is om een behandelplan te schrijven, wordt niet berekend.

kennismakingsconsult 15 minuten   Gratis
Eerste consult 1,5 uur 90,00
Vervolgconsult 1,0 uur 60,00
(telefonisch) consult 30 min 30,00
(telefonisch) consult 15 min 15,00
Irisdiagnose met individueel voedingsvoorstel 45,00
Massage 45 minuten 45,00

Aan het einde van het consult wordt de rekening opgemaakt, deze graag direct voldoen.

Indien een afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal 75% van het consult in rekening worden gebracht.